Hướng dẫn khắc phục khi bị lỗi "Error 4 Wrong IP"

   Khi vào Game và gặp phải lỗi "Error 4 Wrong IP"

   Các bạn hãy đổi DNS trong máy tính của mình thành 1 trong các DNS sau :

    

   1 . DNS Verizon


   4.2.2.1
   4.2.2.2
   4.2.2.3
   4.2.2.4
   4.2.2.5
   4.2.2.6

    

   2 . DNS OpenDNS


   208.67.220.220
   208.67.222.222

    

   3 . DNS Google


   8.8.8.8
   8.8.4.4

    

    

   Mỗi nhà mạng phù hợp với 1 DNS khác nhau , do đó , các bạn hãy chọn cho mình 1 DNS xài OK nhất .

   Thân .

  Gửi lúc 16/11/2016