Sự kiện "Noel Ấm Áp 2019"
     

  Sự kiện : Noel Ấm Áp

   

  NPC : Sự Kiện Tôn Giả

   

   

   

  Vật phẩm nhiệm vụ :

   

   

   

  Thiệp Giáng Sinh :

   

  50 điểm Tống Kim / cái . Sự Kiện Tôn Giả>

  Hoặc mở "Cẩm Nang Hoàng Kim" có cơ hội nhận được .

  "Cẩm Nang Hoàng Kim" có thể nhận được từ việc đánh quái ở các map 60+

  Map Đặc Biệt 120+ có tỉ lệ rơi "Cẩm Nang Hoàng Kim" gấp 3 lần map thường.

   

   

   

  Hoàng Tuyết Nhân :

   

  5 Xu / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

   

   

   

  Tử Tuyết Nhân :

   

  5 Vạn / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

   

   

  Cách thức tham gia :

   

   

   

  Đến gặp Sự Kiện Tôn Giả để ghép:

   

   

   

  Ông Già Noel Vàng = Hoàng Tuyết Nhân + Thiệp Giáng Sinh

   

   

   

   

   

  Ông Già Noel Tím = Tử Tuyết Nhân + Thiệp Giáng Sinh

   

   

   

   

  - Ông Già Noel Vàng mở ra sẽ nhận được :

   

  7 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  3 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :  Quế Hoa Tửu
  Ngựa Chiếu Dạ
  Tẩy Tủy Kinh
  Võ Lâm Mật Tịch
  Trang bị An Bang 
  Trang bị Định Quốc
  Trang bị Nhu Tình
  Trang bị Hiệp Cốt
  Mảnh Xích Long Câu

   

   

   

   - Ông Già Noel Tím mở ra sẽ nhận được :

   

  5 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  2 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :


  Bách Quả Lộ

  Phúc Duyên Lộ

   


   

  - Khi sử dụng Ông Già Noel Vàng

   

  đạt các mốc 100 , 200 , 300 , 400 ...1900 , người chơi sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Bạc tại mỗi mốc ,

   

  riêng mốc 2000 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Vàng .


  - Khi sử dụng Ông Già Noel Tím

   

  đạt các mốc 100 , 200 , 300 , 400 ...2000 , người chơi sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Đồng tại mỗi mốc .

   

   

   

  Chìa Khóa Đồng, Chìa Khóa BạcChìa Khóa Vàng dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim .

   

  Bảo Rương Hoàng Kim nhận được khi

  tiêu diệt BOSS Đại Hoàng Kim

  Vượt Ải

  Phong Lăng Độ

  Bảo Tàng Viêm Đế

  hoặc mua tại Kỳ Trân Các

   

   

  Sử dụng Chìa Khóa Đồng (tối đa 30c/ngày) để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Nhu Tình

  Trang Bị Hiệp Cốt

  30 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  10 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)


  Sử dụng Chìa Khóa Bạc (tối đa 30c/ngày) để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Thiên Tứ

  Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Thiên Ấn Bảo Hạp

  50 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  20 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)

  Kể từ chìa thứ 16 trở đi sẽ không nhận được Điểm Kinh Nghiệm, vật phẩm có tỉ lệ ra như bình thường.


  Sử dụng Chìa Khóa Vàng (tối đa 1c/ngày) để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Thiên Tứ

  Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

  Càn Khôn Song Tuyệt Bội

  250 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  100 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)

   

  LƯU Ý
  - Nhân vật đạt cấp độ 50+ mới có thể tham gia
  - Mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 2000 lần cho mỗi loại vật phẩm
  - Mỗi loại vật phẩm được 7 lần tăng giới hạn sử dụng thêm 2000 lần
  - Mỗi lần tăng giới hạn tiêu tốn 10.000 vạn lượng.
  Gửi lúc 31/10/2019