Sự kiện "Vui Hội Ngày Hè 2019"
    

  Sự kiện : Vui Hội Ngày Hè

   

  NPC : Sự Kiện Tôn Giả

   

   

   

  Vật phẩm nhiệm vụ :

   

   

   

  Giấy Màu :

   

  50 điểm Tống Kim / cái . Sự Kiện Tôn Giả>

  Hoặc mở "Cẩm Nang Hoàng Kim" có cơ hội nhận được .

  "Cẩm Nang Hoàng Kim" có thể nhận được từ việc đánh quái ở các map 60+

  Map Đặc Biệt 120+ có tỉ lệ rơi "Cẩm Nang Hoàng Kim" gấp 3 lần map thường.

   

   

   

  Bong Bóng Bay:

   

  5 Xu / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

   

   

   

  Nơ Cột Thiệp Màu :

   

  10 Vạn / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

   

   

  Cách thức tham gia :

   

   

   

  Đến gặp Sự Kiện Tôn Giả để ghép:

   

   

   

  Túi Bong Bóng Bay = Bong Bóng Bay + Giấy Màu

   

   

   

   

   

  Thiệp Màu Kỳ Diệu = Nơ Cột Thiệp Màu + Giấy Màu

   

   

   

   

  - Túi Bong Bóng Bay mở ra sẽ nhận được :

   

  7 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  3 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :


  Túi Mừng Xuân (dùng để tham gia Sự kiện Hái Lộc Đầu Năm)
  Túi Nông Cụ (dùng để tham gia Sự kiện Mùa Hè Rực Rỡ)
  Quế Hoa Tửu
  Ngựa Chiếu Dạ
  Tẩy Tủy Kinh
  Võ Lâm Mật Tịch
  Trang bị An Bang 
  Trang bị Định Quốc
  Trang bị Nhu Tình
  Trang bị Hiệp Cốt
  Mảnh Xích Long Câu

   

   

   

   - Thiệp Màu Kỳ Diệu mở ra sẽ nhận được :

   

  5 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  2 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :


  Túi Mừng Xuân (dùng để tham gia Sự kiện Hái Lộc Đầu Năm)
  Túi Nông Cụ (dùng để tham gia Sự kiện Mùa Hè Rực Rỡ)

  Bách Quả Lộ

  Phúc Duyên Lộ

   


   

  - Khi sử dụng Túi Bong Bóng Bay

   

  đạt các mốc 100 , 200 , 300 , 400 ...1900 , người chơi sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Bạc tại mỗi mốc ,

   

  riêng mốc 2000 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Vàng .


  - Khi sử dụng Thiệp Màu Kỳ Diệu

   

  đạt các mốc 100 , 200 , 300 , 400 ...2000 , người chơi sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Đồng tại mỗi mốc .

   

   

   

  Chìa Khóa Đồng, Chìa Khóa BạcChìa Khóa Vàng dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim .

   

  Bảo Rương Hoàng Kim nhận được khi

  tiêu diệt BOSS Đại Hoàng Kim

  Vượt Ải

  Phong Lăng Độ

   

   

   

  Sử dụng Chìa Khóa Đồng để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Nhu Tình

  Trang Bị Hiệp Cốt

  15 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

   5 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)

  Một nhân vật chỉ dùng được 150 cái/tháng


  Sử dụng Chìa Khóa Bạc để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Bạch Kim Thiên Tứ

  Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Thiên Ấn Bảo Hạp

  Mảnh Vô Danh Giới Chỉ

  Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn

  50 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  20 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)

   

  Sử dụng Chìa Khóa Vàng để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Bạch Kim Thiên Tứ

  Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù

  Càn Khôn Song Tuyệt Bội

  250 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  100 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên)

   

  Lưu ý : Nhân vật đạt cấp độ 50+ mới có thể tham gia.
  Mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 2000 lần cho mỗi loại vật phẩm .
  Mỗi loại vật phẩm được 7 lần tăng giới hạn sử dụng thêm 2000 lần . Mỗi lần tăng giới hạn tiêu tốn 10.000 vạn lượng . 
  Gửi lúc 01/05/2019