Sự kiện "Mùa Hè Rực Rỡ 2018"
     

  Sự kiện : Mùa Hè Rực Rỡ 2018

   

  NPC : Sự Kiện Tôn Giả

   

   

   

  Vật phẩm nhiệm vụ :

   

   

   

  Hạt Mầm :

   

  1000 điểm Tống Kim / cái . Mua tại NPC Sự Kiện Tôn Giả

   

   

   

  Túi Nông Cụ:

   

  Tham gia các Sự kiện hàng tháng sẽ có cơ hội nhận được.  ------------------------------

  Khi mở Túi Nông Cụ sẽ có cơ hội nhận được:  Phân Bón  Thùng Nước  Thuốc Trừ Sâu

   

  ------------------------------

  Hoa Phượng :

   

  Đạt được khi tiêu diệt BOSS Đại Hoàng Kim

  Tham gia Vượt Ải

  Đi thuyền Phong Lăng Độ

  Sử dụng Lễ Bao Tống Kim

  ------------------------------

   

   

   

   

  Cách thức tham gia :

   

   

   

  Đến gặp Sự Kiện Tôn Giả để ghép:


   

  Túi Tài Lộc = Hạt Mầm + Phân Bón + Thùng Nước + Thuốc Trừ Sâu + Hoa Phượng + 100 xu + 100 vạn

  Nhân vật đạt cấp 50 trở lên có thể sử dụng.

  Một nhân vật chỉ có thể sử dụng 1000 túi.

  Khi đạt mốc sử dụng 1000 túi, các bạn sẽ được tặng 5 Chìa Khóa Vàng, nhận thưởng tại NPC Sự Kiện Tôn Giả ở trung tâm Ba Lăng Huyện. Các bạn có 5 lượt reset số lần sử dụng Túi Tài Lộc, mỗi lần reset tốn 50.000 vạn lượng.

     

  - Túi Tài Lộc mở ra sẽ nhận được :

   

  50 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  20 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :


  Tiên thảo lộ đặc biệt (8 tiếng)
  Hộp đá ẩn
  Bảo Rương Hồng Ảnh (chứa 1 món Hồng Ảnh Cực Phẩm ngẫu nhiên)
  Bảo Rương Động Sát (chứa 1 món Động Sát Cực Phẩm ngẫu nhiên)
  Chìa Khóa Đồng
  Chìa Khóa Bạc
  Chìa Khóa Vàng
  Phi phong cấp 30 - Phá Quân (dịch chuyển tức thời) - Thời hạn 30 ngày
  Phi phong cấp 4 - Ngạo Tuyết (dịch chuyển tức thời) - Thời hạn 30 ngày
  Phi phong cấp 5 - Kình Lôi (dịch chuyển tức thời) - Thời hạn 3 ngày
  Vô Danh Giới Chỉ ( vật phẩm vĩnh viễn)
  Vô Danh Chỉ Hoàn ( vật phẩm vĩnh viễn)
  Càn Khôn Giới Chỉ ( vật phẩm vĩnh viễn)


  Sự kiện Mùa Hè Rực Rỡ 2018 sẽ kéo dài cho tới hết tháng 9/2018. Mong Quý Anh Em nắm rõ thời gian để tham gia game 1 cách tốt nhất.

  Gửi lúc 21/06/2018