Sự kiện "Trang Sức Năm Mới 2018"
   

  Sự kiện : Trang Sức Năm Mới 2018

   

  NPC : Sự Kiện Tôn Giả

   

   

   

  Vật phẩm nhiệm vụ :

   

   

   

  Phôi Nhẫn :

   

  50 điểm Tống Kim / cái . Sự Kiện Tôn Giả>

  Hoặc mở "Cẩm Nang Hoàng Kim" có cơ hội nhận được .

  "Cẩm Nang Hoàng Kim" có thể nhận được từ việc đánh quái ở các map 60+

  Map Đặc Biệt 120+ có tỉ lệ rơi "Cẩm Nang Hoàng Kim" gấp 3 lần map thường.

   

   

   

  Vàng Nguyên Chất:

   

  5 Xu / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

   

   

   

  Bạc Nguyên Chất :

   

  10 Vạn / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

   

   

  Cách thức tham gia :

   

   

   

  Đến gặp Sự Kiện Tôn Giả để ghép:

   

   

   

  Nhẫn Vàng = Vàng Nguyên Chất + Phôi Nhẫn

   

   

   

   

   

  Nhẫn Bạc = Bạc Nguyên Chất + Phôi Nhẫn

   

   

   

   

  - Nhẫn Vàng mở ra sẽ nhận được :

   

  5 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  2 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :


  Quế Hoa Tửu
  Ngựa Chiếu Dạ
  Tẩy Tủy Kinh
  Võ Lâm Mật Tịch
  Trang bị An Bang 
  Trang bị Định Quốc
  Trang bị Nhu Tình
  Trang bị Hiệp Cốt
  Mảnh Xích Long Câu

   

   

   

   - Nhẫn Bạc mở ra sẽ nhận được :

   

  3 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  1 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)


  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :


  Bách Quả Lộ

  Phúc Duyên Lộ

   


   

  - Đặc biệt , khi sử dụng Nhẫn Vàng

   

  đạt các mốc 100 , 200 , 300 , 400 ...1900 , người chơi sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Bạc tại mỗi mốc ,

   

  riêng mốc 2000 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Vàng .

   

   

   

  Chìa Khóa BạcChìa Khóa Vàng dùng để mở Bảo Rương Hoàng Kim .

   

  Bảo Rương Hoàng Kim nhận được khi

  tiêu diệt BOSS Đại Hoàng Kim

  Vượt Ải

  Phong Lăng Độ

   

   

   

  Sử dụng Chìa Khóa Bạc để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Mảnh Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

  Thiên Ấn Bảo Hạp

  50 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  20 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)

   

  Sử dụng Chìa Khóa Vàng để mở Bảo Rương Hoàng Kim sẽ có cơ hội nhận được :

  Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái (tỉ lệ nhận được cao hơn Chìa Khóa Bạc)

  250 triệu điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)

  100 triệu điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)

   

   

   

  Mảnh Trang Bị Hoàng Kim bao gồm mảnh của các bộ sau :

   

  Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão : 6 mảnh


  Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa : 6 mảnh


  Mộng Long Huyền Ti Phát đái : 6 mảnh


  Phục Ma Tử Kim Côn : 9 mảnh


  Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều : 6 mảnh


  Phục Ma Phổ Độ Tăng hài : 6 mảnh


  Tứ Không Giáng Ma Giới đao : 9 mảnh


  Tứ Không Hộ pháp Yêu đái : 6 mảnh


  Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển : 6 mảnh


  Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy : 9 mảnh


  Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái : 6 mảnh


  Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa : 6 mảnh


  Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương : 9 mảnh


  Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải : 6 mảnh


  Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu : 6 mảnh


  Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao : 9 mảnh


  Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp : 6 mảnh


  Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn : 6 mảnh


  Vô Gian ỷ Thiên Kiếm : 9 mảnh


  Vô Gian Phất Vân Ti đái : 6 mảnh


  Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển : 6 mảnh


  Vô Ma Ma Ni quán : 6 mảnh


  Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu : 6 mảnh


  Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài : 6 mảnh


  Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm quán : 6 mảnh


  Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu : 6 mảnh


  Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn : 6 mảnh


  Tê Hoàng Phụng Nghi đao : 9 mảnh


  Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái : 6 mảnh


  Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển : 6 mảnh


  Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao : 9 mảnh


  Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái : 6 mảnh


  Bích Hải Hồng Lăng Ba : 6 mảnh


  U Lung Kim Xà Phát đái : 6 mảnh


  U Lung Thanh Ngô Triền yêu : 6 mảnh


  U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý : 6 mảnh


  Minh ảo Tà Sát Độc Nhận : 9 mảnh


  Minh ảo U Độc ám Y : 6 mảnh


  Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển : 6 mảnh


  Chú Phược Phá giáp đầu hoàn : 6 mảnh

   

  Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù : 6 mảnh


  Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển : 6 mảnh


  Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao : 9 mảnh


  Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp : 6 mảnh


  Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu : 6 mảnh


  Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên : 9 mảnh


  Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù : 6 mảnh


  Thiên Quang Sâm La Thúc Đái : 6 mảnh


  Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn : 9 mảnh


  Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc : 6 mảnh


  Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý : 6 mảnh


  Địa Phách Ngũ hành Liên Hoàn Quán : 6 mảnh


  Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên : 6 mảnh


  Địa Phách Khấu Tâm trạc : 6 mảnh


  Đồng Cừu Giáng Long Cái Y : 6 mảnh


  Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái : 6 mảnh


  Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển : 6 mảnh


  Địch Khái Lục Ngọc Trượng : 9 mảnh


  Địch Khái Triền Mãng yêu đái : 6 mảnh


  Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ uyển : 6 mảnh


  Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương : 9 mảnh


  Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp : 6 mảnh


  Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu : 6 mảnh


  Ma Hoàng Kim Giáp Khôi : 6 mảnh


  Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên : 6 mảnh


  Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái : 6 mảnh


  Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện : 6 mảnh


  Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội : 6 mảnh


  Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý : 6 mảnh


  Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm : 9 mảnh


  Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới : 6 mảnh


  Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội : 6 mảnh


  Cập Phong Chân Vũ Kiếm : 9 mảnh


  Cập Phong Tam Thanh Phù : 6 mảnh


  Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm : 6 mảnh


  Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết : 9 mảnh


  Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái : 6 mảnh


  Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ : 6 mảnh


  Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan : 6 mảnh


  Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù : 6 mảnh


  Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái : 6 mảnh


  Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán : 6 mảnh


  Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội : 6 mảnh


  Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa : 6 mảnh

   

   

  Để ghép Mảnh Hoàng Kim thành Trang Bị Hoàng Kim ,

  người chơi cần đến gặp "Thợ Rèn Thần Bí" tại "Lâm An"

   

  Lưu ý :

  Nhân vật đạt cấp độ 50+ mới có thể tham gia.
  Mỗi nhân vật có thể sử dụng tối đa 2000 lần cho mỗi loại vật phẩm .
  Mỗi loại vật phẩm được 5 lần tăng giới hạn sử dụng thêm 2000 lần. Mỗi lần tăng giới hạn tiêu tốn 10.000 vạn lượng .
  Gửi lúc 12/01/2018