Sự kiện "Hằng Ngày" và "Cuối Tuần"
   

  Sự kiện Hằng Ngày "Câu Cá Phong Lăng Độ"

  NPC : Sự Kiện Tôn Giả

  Tham gia vào tất cả các ngày trong tuần

  Cấp độ yêu cầu: 80+

  1 nhân vật được câu 50 lần /ngày

   

  Nguyên liệu :

   

  Cần câu cá : 10 Xu / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

    

  Mồi câu : 10 vạn + 100 điểm Tống Kim / cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

  Cách thức tham gia :

  Mang theo Cần câuMồi câu lên thuyền ở Phong Lăng Độ, click chuột phải vào Cần Câu để bắt đầu câu cá. Đợt cá cắn câu và nhận thưởng.

   

  10 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
    4 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)

  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :

  Quế Hoa Tửu
  Tiên Thảo Lộ (1 giờ)
  Bách Niên Trân Lộ
  Thiên Niên Trân Lộ
  Vạn Niên Trân Lộ
  Kim Tê
  Ngựa Chiếu Dạ
  Sát Thủ Giản Lễ Hộp
  Trang bị Nhu Tình
  Trang bị Hiệp Cốt
  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh
  01 Trang bị Động Sát (30 ngày)
  01 Trang bị Hồng Ảnh (30 ngày)

  Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (30 ngày)
  Vô Danh Chỉ Hoàn (30 ngày)

   

   -----------------------------------------------------------------------------------

   

   

  Sự kiện Cuối Tuần "Truy Tìm Kho Báu"

  NPC : Sự Kiện Tôn Giả

  Tham gia vào Thứ Bảy và Chủ Nhật

  Cấp độ yêu cầu: 80+

  1 nhân vật được tìm 100 lần /ngày

   

  Nguyên liệu :

   

  La Bàn Phong Thủy : 30 Xu / Cái . Sự Kiện Tôn Giả>

    

  Bản Đồ Kho Báu : 30 vạn + 300 điểm Tống Kim / cái . Sự Kiện Tôn Giả>

   

   

  Cách thức tham gia :

  Mang theo La BànBản Đồ ra vị trí bất kỳ ở Khu vực Luyện công của các Thôn Làng và Thành Thị, click chuột phải vào La Bàn để dò tìm kho báu. Đợt tìm thấy kho báu và nhận thưởng.

   

  30 000 000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn)
  10 000 000 điểm kinh nghiệm (áp dụng cho nhân vật cấp 145 trở lên ở Cụm CTC)

  Ngoài ra có cơ hội nhận thêm được các vật phẩm sau :

  Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (8 giờ)
  Thần Bí Khoáng Thạch
  Ngựa Phi Vân

  Ngựa Bôn Tiêu
  Trang bị Định Quốc
  Trang bị An Bang
  Trang bị Hoàng Kim Môn Phái

  Võ Lâm Mật Tịch
  Tẩy Tủy Kinh
  01 Trang bị Động Sát (vĩnh viễn)
  01 Trang bị Hồng Ảnh (vĩnh viễn)

  Vô Danh Giới Chỉ (30 ngày)
  Càn Khôn Song Tuyệt Bội (30 ngày)

  Gửi lúc 13/10/2017