Dung Luyện Hoàng Kim
  NPC : Hoàng Kim Tôn Giả
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện (204:198)

   

  1. Dung luyện các loại "Trang bị Hoàng Kim" thành "Điểm tích lũy Hoàng Kim"

  - Trang bị Thiên Tứ : 500 điểm
  - Trang bị Hoàng Kim Môn Phái : 200 điểm
  - Trang bị Kim Quang : 200 điểm
  - Trang bị Cực Phẩm Động Sát : 15 điểm
  - Trang bị Cực Phẩm Hồng Ảnh : 15 điểm
  - Trang bị An Bang : 9 điểm 
  - Trang bị Định Quốc : 5 điểm
  - Trang bị Nhu Tình : 3 điểm
  - Trang bị Hiệp Cốt : 3 điểm


  *Lưu ý các loại trang bị không thể dung luyện:
  - Trang bị khóa
  - Trang bị tổn hại
  - Trang bị có thời hạn sử dụng
  - Trang bị được mua từ Shop Liên Đấu  2. Chức năng của "Điểm tích lũy Hoàng Kim"

  - Dung luyện Phi Phong ở NPC Phá Thiên Tôn Giả (xem hướng dẫn
  )

  - Tinh luyện và nâng cấp Tinh Xảo Vô Danh ở NPC Vô Danh Cường Giả (xem hướng dẫn)

  - Chế tạo và nâng cấp trang bị Thiên Tứ (xem hướng dẫn)


  Gửi lúc 22/11/2019