Hướng dẫn sử dụng AutoTrain VLBS
   

  1. Mở thư mục "AutoTrain VLBS" trong thư mục AutoPlay vừa tải về


  2. Chọn thư mục "AutoTrainJX" và chạy AutoTrainJX theo quyền Administrator
  3. Làm theo các bước trong hình bên dưới

  4. Khởi động lại AutoTrainJX và sử dụng bình thường .


  Trong trường hợp AutoTrainJX không hoạt động, vui lòng mở AutoVLBS 1.3 lên trước, sau đó tiếp tục khởi chạy và sử dụng AutoTrainJX (lưu ý không hạ ẩn AutoVLBS 1.3 xuống dưới màn hình) . Tránh sử dụng AutoVLBS 1.3 vì sẽ gây tình trạng dis acc.
  Gửi lúc 24/02/2019