Bảo Tàng Viêm Đế

  Viêm Đế - một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Những vật phẩm cực kỳ giá trị đang chờ quý nhân sĩ ở Bảo Tàng Viêm Đế.

  Hướng dẫn tham gia

  • Diễn ra mỗi ngày vào lúc 14h25, 16h25, 18h25, 20h25, 22h25.
  • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198, 231/185) để tham gia báo danh.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực vượt ải Bảo Tàng Viêm Đế để chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Sau khi vượt được 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  • Boss cuối: Sau khi vượt qua 10 cửa ải, các tổ đội sẽ gặp nhau ở bản đồ chính giữa và PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện.
  Vật phẩmGhi chú

  Bảo Tàng Viêm Đế

  Anh Hùng Thiếp

  • Nguồn gốc: Cửa hàng Vinh Dự (giá 100 điểm) hoặc Kỳ Trân Các (giá 20 xu).
  • Công dụng: Dùng để tham gia Bảo Tàng Viêm Đế.
  • Giới hạn: Tối đa đi 1 lần/ngày.

  Bảo Tàng Viêm Đế

  Hình Nhân

  • Công dụng: Tiêu tốn 1 hình nhân cho mỗi lần hồi sinh.

  Lưu ý

  • Hình Nhân chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
  • Hình Nhân và các vật phẩm khác nhận được trong quá trình vượt ải sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
  • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
  • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
  • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
  • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
  • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
  • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
  • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
  • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
  • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 1 lần/ngày.

  Phần thưởng

  - Phần thưởng khi tiêu diệt BOSS cuối:

  • Chắn chắn nhận được: 100.000.000 điểm kinh nghiệm + 100 điểm danh vọng + 1 Bảo Rương Hoàng Kim
  • Ngoài ra, ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm:
  • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
  • Tẩy Tủy Kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Hộp Đá Ẩn
  • Bảo Rương Viêm Đế (sử dụng sẽ nhận được 50.000.000 điểm kinh nghiệm + 1 món HKMP ngẫu nhiên)
  • Nhất Kỷ Càn Khôn Phù
  • Càn Khôn Song Tuyệt Bội
  Gửi lúc 20/09/2018