Tinh Xảo Vô Danh - Cường Giả Siêu Thần
  NPC : Vô Danh Cường Giả
  Vị trí : Trung tâm Ba Lăng Huyện (203:198)
  1. Chế tạo Nhẫn Vô Danh

  Nguyên liệu:


  Mảnh Vô Danh Giới Chỉ

  Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn

  Nhận được khi mở Rương Hoàng Kim bằng Chìa Khóa Bạc.
  Tỉ lệ ra mỗi loại: 10%
  -------------------------

  Vô Danh Giới Chỉ = 10 Mảnh Vô Danh Giới Chỉ + 10.000 Điểm Danh Vọng + 10.000 Điểm Phú Hào + 10.000 Vạn Lượng

  Vô Danh Chỉ Hoàn = 10 Mảnh Vô Danh Chỉ Hoàn + 10.000 Điểm Danh Vọng + 10.000 Điểm Phú Hào + 10.000 Vạn Lượng


  2. Nâng Cấp Tinh Xảo Vô Danh

  Nguyên liệu:


  Hoàng Phượng Nhất Ngọc

  Mua tại Kỳ Trân Các, giá 100 xu/cái
  -------------------------

  Tinh Xảo Cấp 1
  - Yêu cầu : 
          + 1 Nhẫn Vô Danh
          + 1 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 1
  00 điểm hoàng kim
          + 5.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 50%  Tinh Xảo Cấp 2
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 1
          + 2 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 200 điểm hoàng kim
          + 5
  .000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 50%


  Tinh Xảo Cấp 3
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 2
          + 3 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 300 điểm hoàng kim
          + 5
  .000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 50%


  Tinh Xảo Cấp 4
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 3
          + 4 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 400 điểm hoàng kim
          + 10.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 30%


  Tinh Xảo Cấp 5
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 4
          + 5 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 500 điểm hoàng kim
          + 10.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 30%


  Tinh Xảo Cấp 6
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 5
          + 6 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 600 điểm hoàng kim
          + 10.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 30%


  Tinh Xảo Cấp 7
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 6
          + 7 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 700 điểm hoàng kim
          + 20.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 10%


  Tinh Xảo Cấp 8
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 7
          + 8 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 800 điểm hoàng kim
          + 20.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 10%


  Tinh Xảo Cấp 9
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 8
          + 9 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 900 điểm hoàng kim
          + 20.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 10%


  Tinh Xảo Cấp 10
  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 9
          + 10 Hoàng Phượng Nhất Ngọc
          + 1.000 điểm hoàng kim
          + 50.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 5%  3. Lưu ý quan trọng

  - Khi nâng cấp thất bại, sẽ mất hết nguyên liệu, chỉ còn lại [Tinh xảo] Vô Danh cấp bậc hiện thời
  - Dòng thuộc tính Kháng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở mỗi cấp bậc
  - Chỉ số ở mỗi dòng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên, cấp bậc càng cao thì chỉ số càng lớn
  - Từ bậc Tinh Xảo cấp 1 đến cấp 8, dòng "Kỹ năng vốn có" sẽ xuất hiện ngẫu nhiên từ +1 tới +2
  - Đặc biệt, ở bậc Tinh Xảo cấp 9, dòng "Kỹ năng vốn có" sẽ cố định là +2 và ở cấp 10 là +3
  - Mang 2 Nhẫn Vô Danh đồng cấp mới có thể kích hoạt tất cả các dòng thuộc tính.


  4. Trùng Luyện Tinh Xảo Cấp 10

  - Yêu cầu : 
          + 1 [Tinh Xảo] Vô Danh cấp 10
          + 1.000 điểm hoàng kim
          + 50.
  000 vạn lượng
  Tỉ lệ thành công: 100%

  - Khi đã sở hữu Nhẫn Tinh Xảo Cấp 10 nhưng có các dòng thuộc tính không như ý, các bạn có thể sử dụng chức năng Trùng Luyện để tẩy dòng thuộc tính khác.
  - Trùng Luyện sẽ cho ra các dòng thuộc tính ngẫu nhiên.


   
  Gửi lúc 06/09/2018